Hoe vind je een konijnkundige dierenarts en waarom is dit belangrijk?

Je mag er helaas niet vanuit gaan dat iedere dierenarts voldoende en actuele kennis heeft over konijnen.

Verkeerde diagnoses, te weinig of verkeerde medicatie, castraties afraden of verkeerd voedingsadvies komen nog té vaak voor.

Dit kan resulteren in hoge (onnodige) kosten en een lijdensweg of vroegtijdig overlijden van je konijn.

In het curriculum van de opleiding Diergeneeskunde en ook paraveterinair (dierenartsassistent) worden konijnen (tot nu toe) onderbelicht. Laat staan dat gedrag een plek inneemt. Het is vaak afhankelijk van de persoonlijke interesse en motivatie van de professional om bijscholing te blijven volgen over de nieuwste inzichten in medisch konijnenland.

Soms is er één dierenarts binnen een grotere kliniek die je als konijnkundig mag zien maar dat geldt niet automatisch voor de rest van de kliniek. Er zijn lijstjes online te vinden van konijnkundige klinieken en/of dierenartsen maar deze zijn niet actueel dus dat is geen garantie. Doe daarom zelf onderzoek.

Een konijnkundige dierenarts is intrinsiek gemotiveerd om zichzelf bij te blijven scholen door literatuur te lezen en trainingen of webinars te volgen waar voorlichting gegeven wordt over de nieuwste behandelingsmethoden bij konijnen.

 Hoe weet je of jouw dierenarts voldoende konijnkundig is?

Je zou de volgende vragen kunnen stellen:

🐰Op welke manier houdt u zichzelf op de hoogte van de nieuwste medische ontwikkelingen op het gebied van konijnen?

🐰Hoe bepaalt u of het konijn een gasbuik of een verstopping heeft?

Het antwoord moet zijn: gas komt plotseling bv bij stress of suikerrijke voeding. Een verstopping bouwt zich vaak op. De keutels worden steeds kleiner de dagen ervoor.

🐰Castreert u voedsters? Hoeveel gemiddeld per maand? Vanaf welke leeftijd of gewicht? Hoeveel procent van de operaties is succesvol?

1% Fatale afloop is acceptabel maar zegt je dierenarts dat 10% overlijdt, is dat écht teveel!

 🐰Welke narcose gebruikt u bij sterilisatie en andere grote operaties bij konijnen?

 Het antwoord moet zijn: Isoflurane. Deze gasnarcose is een combinatie van zuurstof en isofluraan welke via een mondkapje wordt toegediend. Dit is een veilige narcose. )

 🐰Hoe kan ik een verstopping te voorkomen? 

Het antwoord moet zijn: zorg ervoor dat je konijn 24 uur per dag vers hooi kan eten, geef slechts een bodempje brokjes per dag, verwijder overtollige haren en laat je konijn genoeg bewegen, dat bevordert de werking van het maagdarmstelsel).

🐰Vaak besteden klinieken die konijnen even serieus nemen als honden of katten tevens meer aandacht op hun website aan konijnenwelzijn zoals informatie over veelvoorkomende aandoeningen.

🐰Indien je eenmaal een afspraak hebt met jouw konijnen, kijk dan ook hoe ze gehanteerd worden ( meteen oppakken op zelfs op de rug leggen vind ik een slecht signaal). Worden de konijnen gerust gesteld en mogen ze in hun reismand blijven bij het basisonderzoek? Stelt de dierenarts vragen over voeding of de leefomstandigheden van jouw konijnen? En doen ze standaard een grondige gezondheidscheck?

Succes met je keuze!

Soms kun je beter iets verder rijden zodat jij en je konijnen meteen goed geholpen zijn dan naar een dierenarts om de hoek te gaan die mogelijk aandoeningen niet herkent of verkeerd diagnosticeert.